Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn: Phát huy cao độ trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện chỉ số PCI

Chiều 3-6, Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI) tổ chức họp bàn về Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh, giai đoạn năm 2021-2022, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số PCI tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang xếp hạng thứ 31/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 5/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, điểm số của tỉnh đạt 63,46 điểm, nằm trong số các tỉnh có điểm số trung bình, tăng 1 bậc và giảm 1,67 điểm so với năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2022, định hướng đến năm 2025.  Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2021, Chỉ số PCI của tỉnh tăng từ 6 bậc trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm là quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn về các giải pháp nhằm cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần, tập trung vào các mục tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp khắc phục hạn chế để tăng điểm và vị trí xếp hạng các chỉ số bị giảm điểm năm 2020; cải thiện điểm số các chỉ số thành phần có điểm số tăng trong năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục mở rộng việc khảo sát Bộ Chỉ số DCI thu hút thêm số lượng doanh nghiệp tham gia đánh giá khảo sát; tiếp tục tổ chức hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh nhân”…

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, trong thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Tuy nhiên, năm 2020 tỉnh còn một số chỉ số giảm điểm. Để cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần, trước tiên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2021 để cải thiện các điểm số giảm điểm và duy trì các điểm số tăng điểm, tăng vị trí xếp hạng.

Đồng chí đề nghị, thủ trưởng các sở ban ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; chủ động nghiên cứu các cơ chế chính sách của Trung ương để triển khai có hiệu quả, đề xuất cơ chế chính sách để vận dụng tại ngành, tại địa phương cho phù hợp, hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải phát huy cao độ trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác này…

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục