Đơn vị bầu cử số 1 (HĐND)

1. Bà Đàng Thị Hiền
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Thái (Na Hang)

Tôi rất vinh dự được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri lựa chọn là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, cố gắng phát huy khả năng, trí tuệ cùng với các vị đại biểu HĐND có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với Đảng - HĐND - UBND, các cơ quan có thẩm quyền có những chính sách, chế độ ưu đãi đối với địa phương đặc biệt khó khăn, đặc biệt là các xã (thuộc khu C) của huyện Na Hang về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ đó, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân...

2. Bà Nông Thị Bích Huệ 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 huyện Na Hang, là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi. Nếu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Đồng thời, thường xuyên nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử; đại diện cho cử tri tăng cường công tác giám sát việc thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở địa phương. Cụ thể như: Chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, quan tâm phát triển hệ thống trường nội trú ở một số huyện, mở thêm trường, lớp bán trú để con em các dân tộc thiểu số được học tập tốt hơn; công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện chế độ, chính sách đối với người nghèo, gia đình chính sách, người có công, an sinh xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em các dân tộc Tuyên Quang...
Cùng với đó, thực hiện vai trò, trách nhiệm cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt “3 khâu đột phá”, “5 nhiệm vụ trọng tâm”, “12 nhóm giải pháp chủ yếu” thực hiện thắng lợi “15 mục tiêu cụ thể”, “11 đề án, 01 chương trình lớn” cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống... 

3. Bà Đàm Thanh Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ,
Trưởng cơ quan Khối dân huyện Na Hang

Với vai trò, chức trách nhiệm vụ hiện nay, tôi nhận thấy có nhiều thuận lợi để hoàn thành trọng trách là người đại biểu của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thỏa đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, nắm bắt và phản ảnh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm; tích cực tham gia xây dựng, đề xuất về chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội nhằm thực hiện mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đặc biệt, là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo... Cùng với đó, cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND tỉnh, để góp phần thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh...

4. Bà Lý Thị Thập

Chủ tịch Hội LHPN xã Khau Tinh (Na Hang)

Nếu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi sẽ phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp các ý kiến tại mỗi kỳ họp của HĐND tỉnh, đồng hành với cử tri để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền. Tôi sẽ tích cực phối hợp với các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng bàn bạc và nhanh chóng đưa những quyết định đúng đắn của HĐND tỉnh khóa mới vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Tôi sẽ tích cực triển khai thực hiện phong trào “Phụ nữ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” và các chương trình như xây dựng “Mái ấm tình thương”, xây dựng gia đình “5 không, 5 sạch”; cung cấp tài liệu về kiến thức xây dựng các mô hình đã có như mô hình “xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình “5 không, 5 sạch”; chuyển tải những thông tin phòng chống các loại dịch bệnh để nhân dân biết và chủ động phòng trừ...

5. Ông Nguyễn Văn Trụ

Phó trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đó là, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời, trung thực mọi ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri với HĐND, các cấp, các ngành, đơn vị. Qua đó, kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp, thực sự đi vào cuộc sống.
Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri...

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục