Để nông thôn thực sự là nơi đáng sống và muốn sống

Chiều 30-7, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Thực hiện Nghị quyết 26, tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản liên quan. Sau hơn 10 năm, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4%/năm; đã có 79 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, 47/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, hết năm 2020 đã có 77 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, tăng 74 xã so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008…

Nhiều chính sách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội và cơ sở vật chất văn hóa nông thôn được tỉnh ban hành phù hợp với từng giai đoạn, theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” như bê tông hóa đường giao thông nông thôn, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tổng nguồn lực hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong hơn 10 năm qua đạt gần 40 nghìn tỷ đồng.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế trong thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, như có sự chênh lệch trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm; sản phẩm hàng hóa có chất lượng và quy mô xuất khẩu chưa nhiều; hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn thiếu và chưa đồng bộ…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Thư.

Đến năm 2025, Tuyên Quang phấn đấu giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 1 ha canh tác nông nghiệp, rừng trồng, nuôi trồng thủy sản gấp 1,3 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 44 triệu đồng/người/năm; trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được nhấn mạnh, ưu tiên. Các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ và nhân dân về vị trí vai trò, tầm quan trọng mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội của Nghị quyết 26 và chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các cơ chế, chính sách đã ban hành, nghiên cứu, bổ sung và ban hành các chính sách mới cho phù hợp với từng giai đoạn.

Đồng chí đề nghị, các ngành, địa phương phải xác định, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của từng đơn vị, địa phương, để nông thôn thực sự là nơi đáng sống và muốn sống. Cần đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Các ngành, địa phương cần quan tâm đào tạo nghề về kỹ năng sản xuất, thích ứng với thị trường cho người dân, kiên quyết không để tình trạng được mùa mất giá, mất mùa được giá trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đẩy mạnh tuyên truyền, để người dân thực sự là chủ thể trong mọi chính sách, chương trình hỗ trợ, theo đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"…

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các địa phương phải chú ý thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn, để người nông dân ly nông nhưng không ly hương, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Ảnh: Thanh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Ảnh: Đoàn Thư.

Nhân dịp này, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 92 tập thể, 116 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW giai đoạn 2008 – 2020. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục