Tuyên Quang: Thu gom, xử lý 35.000kg gói thuốc BVTV sau sử dụng

Tính đến cuối tháng 12/2020, tỉnh Tuyên Quang có 5.794 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng, tăng 413 bể so với năm 2019. Khoảng 35.000kg gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được thu gom, trong đó đã xử lý, tiêu hủy 9.506,7kg.


Tỉnh Tuyên Quan hiện có 5.794 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, thuận lợi cho việc thu gom, xử lý.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong năm 2020, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện lồng ghép nội dung tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc "4 đúng", đồng thời in phát tờ rơi cho các hộ tham gia tập huấn.

Cùng với đó, Sở đã phát động 22 đợt thu gom, tổ chức 564 lớp tuyên truyền thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV với 25.380 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền 30 tin, bài..., góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của người dân.

Tính đến ngày 20/12/2020, tỉnh Tuyên Quan có 5.794 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, tăng 413 bể so với năm 2019. Khoảng 35.000kg bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được thu gom, trong đó 9.506,7 kg được xử lý, tiêu huỷ.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định về xử lý chất thải nguy hại để vận chuyển, tiêu hủy. Tổng kinh phí thực hiện đến ngày 20/12/2020 là 255,3 triệu đồng, trong đó, 72 triệu đồng từ Chương trình xây dựng nông thôn mới; 183,3 triệu đồng từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã gặp một số khó khăn do nguồn kinh phí để thu gom, xử lý còn hạn chế nên hiện nay số lượng vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vẫn còn tại các kho chứa, bể chứa của một số địa phương trong tỉnh. Việc xây lắp, thu gom, vận chuyển tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thực hiện còn chậm theo kế hoạch.

Một số xã chưa được đầu tư xây dựng bể thu gom và kho chứa, chưa tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị đáp ứng được yêu cầu nên việc xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, sẽ huy động các nguồn lực, các sở, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội, cá nhân, hộ gia đình thực hiện công tác quản lý, sử dụng, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra công tác thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên các xứ đồng trong và sau các vụ sản xuất; việc vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc BVTV sau sử dụng; kịp thời xử lý nghiêm (hoặc đề xuất xử lý) các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

 

Hoàng Văn/ Báo Kinh tế nông thôn

Tin cùng chuyên mục