Tuyên Quang: Hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 300 triệu đồng/dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 300 triệu đồng/dự án.

 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra mô hình trồng bưởi
chuyển đổi hữu cơ tại xã Phúc Ninh (Yên Sơn).

Theo đó, trồng trọt và chăn nuôi là hai lĩnh vực được khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh đối với một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể, đối với cây lương thực (lúa, ngô) có quy mô trồng trọt tối thiểu 5,0 ha/dự án; Cây ăn quả có múi (cam, bưởi, chanh) có quy mô trồng trọt tối thiểu 3,0 ha/dự án; Cây chè, lạc có quy mô trồng trọt tối thiểu 2,0 ha/dự án; Cây rau (ăn lá, củ, quả), cây dược liệu có quy mô trồng trọt tối thiểu 1,0 ha/dự án.

 

Hoàng Văn/ Báo Kinh tế nông thôn

Tin cùng chuyên mục