Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Giảm chồng chéo, tăng trách nhiệm

Đầu tháng 7 - 2019, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Khuyến nông. Sau 3 tháng hoạt động, hiệu quả hoạt động của các trung tâm này đã bước đầu được khẳng định.

Ngay khi công bố quyết định sáp  nhập, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận định, việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là cần thiết và phù hợp với thực tế của các địa phương, giúp việc chỉ đạo, điều hành được thông suốt. Đây là một trong những giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước đây, chỉ có Trạm Khuyến nông là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, còn các Trạm Bảo vệ thực vật, Thú y chịu sự quản lý, chỉ đạo của các Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong khi đó, UBND cấp huyện là cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn. Mặc dù đều làm nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp nhưng các trạm hoạt động độc lập. Vì vậy, rất khó tập trung nguồn lực để hỗ trợ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong sản xuất, nhất là lúc xảy ra dịch bệnh, thiên tai. 


Mô hình trồng rau trái vụ tại xã Khau Tinh
do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang thực hiện.     Ảnh: Hồng Lĩnh.

Ông Kiều Anh Thơ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Yên khẳng định, việc sáp nhập các đơn vị đúng thời điểm dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp đã góp phần tăng thêm lực lượng cán bộ làm công tác này. Ông minh chứng, trước đây, khi chưa sáp nhập, Trạm Thú y huyện chỉ có 4 cán bộ, trong khi Trạm Khuyến nông có 14 cán bộ, thì có 1/2 có bằng cấp về chăn nuôi thú y. Thêm vào đó, tại mỗi xã đều có 1 cán bộ khuyến nông phụ trách, chưa kể đến hệ thống cán bộ khuyến nông thôn bản. 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang hiện cũng đã hoạt động cơ bản ổn định. Ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm cho biết, việc thu gọn đầu mối của các ngành về một mối giúp các hoạt động được tinh gọn lại, không còn sự chồng chéo như trước nữa. Ngay sau khi thành lập, ngoài việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Na Hang phối hợp thực hiện một số dự án thuộc chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng một số mô hình mới như trồng rau trái vụ ở Khau Tinh, Hồng Thái; mô hình trồng rau an toàn ở thị trấn Na Hang và một số mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo tổ nhóm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… Tuy nhiên, theo ông Thanh, hiện còn một số vấn đề chưa được hướng dẫn, giải quyết. Như tình trạng chung một cơ quan cùng thực hiện 1 chức năng, nhiệm vụ, nhưng đang tồn tại 2 chế độ lương khác nhau. Đó là chế độ lương có phụ cấp ngành của những cán bộ trước đây công tác tại Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong khi cán bộ công tác tại Trạm Khuyến nông trước đây lại chỉ được hưởng nguyên lương. 

Đối với hoạt động kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại tất cả các trung tâm dịch vụ trên địa bàn tỉnh, cán bộ làm nhiệm vụ này đều chưa có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch theo quy định. Thêm vào đó, sau khi sáp nhập, hầu hết các đơn vị vẫn sử dụng trụ sở làm việc cũ, trong khi hoạt động chính của các trung tâm là kinh doanh dịch vụ nhưng còn thiếu về địa điểm, vốn…

Nền nông nghiệp của tỉnh đang hướng đến sản xuất quy mô lớn, tập trung, áp dụng khoa học - kỹ thuật. Do vậy, nhiệm vụ của trung tâm không chỉ là phòng chống dịch bệnh đơn thuần, mà phải có sự chuyển giao kỹ thuật, tạo sự liên kết về cung ứng giống, vật tư, tiêu thụ sản phẩm… Khắc phục những bất cập này, với chức năng là đơn vị sự nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đang được kỳ vọng là đòn bẩy, là động lực để thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa tại các địa phương. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục