Thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị các điều kiện làm vụ mùa

Vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh gieo cấy được 19.229 ha, đạt 100,3% kế hoạch, hiện tại đã có khoảng 15.000 ha lúa trỗ cờ, chín. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo tập trung thu hoạch lúa xuân, đồng thời chuẩn bị làm đất sản xuất vụ mùa.

Nhanh chóng tái đàn an toàn, bình ổn giá lợn

Ngày 30-3, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong cả nước đã cam kết điều chỉnh giá lợn hơi xuống dưới 70 nghìn đồng/kg bắt đầu từ 1-4 theo chỉ đạo của ...

Ngành nông nghiệp vượt “bão” Covid-19

Là một ngành sản xuất dễ chịu “tổn thương” bởi thị trường, dịch bệnh, thời điểm này, nông nghiệp Tuyên Quang cũng đang bị tác động không nhỏ do dịch ...