Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Ngày 3-6-2020, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 749/QÐ-TTG về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ...

'Đơn hàng' cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT lãnh nhiệm vụ ở thời điểm ngành đang có nhiều thuận lợi, nhiều kỳ vọng tích cực sau khi vượt qua những khó khăn do thiên tai, ...