Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học

Trong 2 ngày từ 31/7-01/8, từ nguồn kinh phí đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn "kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học" cho 30 học viên là cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

Vì một nền nông nghiệp không rác thải

Quá trình sản xuất nông nghiệp đã phát sinh ra rất nhiều rác thải, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, môi trường sản xuất. Giảm tải chất thải, thúc ...