Tổ chức tập huấn ứng dụng viễn thám và GIS trong cập nhật, theo dõi diễn biến rừng

Sáng ngày 21/11/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Điều tra, quy hoạch rừng tổ chức lớp tập huấn ứng dụng viễn thám và GIS trong cập nhật, theo dõi diễn biến rừng. Tham dự lớp tập huấn có 15 công chức Kiểm lâm được phân công theo dõi công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên của Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm.


Công chức Kiểm lâm tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên của Viện Điều tra, quy hoạch rừng đã giới thiệu Thông tư 33/2018/TT-BNTPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; hướng dẫn các bước chính trong cập nhật diễn biến rừng bằng phần mềm FRMS và xử lý một số lỗi dữ liệu tồn tại trong quá trình cập nhật diễn biến rừng bằng phần mềm FRMS; hướng dẫn xử lý ảnh vệ tinh Sentinel và phần mềm QGIS, phát hiện các khu vực có biến động. Sau phần lý thuyết, các học viên được thực hành phát hiện, khắc phục các lỗi về thông tin thuộc tính của lô rừng đã được cập nhật; xử lý ảnh Sentinel và Google Eanh trong việc phát hiện các khu vực biến động rừng, phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

Với thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu những kiến thức mới, những nội dung cơ bản về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; đồng thời ứng dụng phần mềm FRMS và QGIS trong cập nhật, theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tin cùng chuyên mục