Sơn Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 ở huyện Sơn Dương, đã và đang tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt kênh mương

Hiện nay, bà con nông dân đã thu hoạch xong lúa xuân. đây là thời gian thích hợp để các địa phương huy động sức dân, dồn lực đẩy nhanh tiến độ lắp ...