Na Hang: Chuẩn bị trồng rừng vụ xuân

Năm 2020, huyện Na Hang có kế hoạch trồng mới 550 ha rừng, trong đó trồng cây tập trung 500 ha, trồng cây phân tán 50 ha. Để đảm bảo công tác trồng ...

Mở rộng diện tích rừng gỗ lớn

Trồng, chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn của các tổ chức, cá nhân làm rừng ở nhiều địa phương trong tỉnh đã đạt được mục tiêu tăng hiệu quả kinh ...

Tuân thủ lịch thời vụ trồng rừng

Lịch thời vụ trồng rừng tốt nhất bắt đầu từ tháng 3 đến 6. Thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị đất, cây giống tập trung trồng rừng vụ xuân. Tại ...

Ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát

Bệnh dịch tả lợn châu Phi mới qua đi chưa được bao lâu, ngành nông nghiệp lại phải đối mặt với nguy cơ phát sinh bệnh cúm gia cầm. Hiện cả nước có 26 ...

Chiêm Hóa chủ động chăm sóc lạc xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Chiêm Hóa trồng 2.000 ha lạc, chủ yếu là giống lạc L14 nguyên chủng. Hiện nay, nhân dân các xã đã hoàn thành gieo trồng trên ...