Lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại 03 công trình thủy lợi hồ chứa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tháng 10 năm 2020, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã phối hợp với Trung tâm Chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại các công trình thủy lợi hồ Ngòi Là 2, hồ Hoàng Khai và hồ An Khê thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: Na Hang phòng cháy, chữa cháy rừng

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) tập trung đẩy mạnh và tăng cường chỉ đạo các địa phương trong huyện, nhất là những địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt các ...