SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2020

Hưởng ứng lễ phát động thi đua năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Ngày 11/02/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động thi đua trong toàn ngành năm 2020.

Trong niềm vui phấn khởi với kết quả đã đạt được những năm qua, cùng khí thế của mùa xuân mới Canh Tý, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động phong trào thi đua: Trong năm 2020, toàn ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:


Hình ảnh tại Lễ phát động thi đua

Đẩy mạnh và thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025…

 


Đại diện các cơ quan, đơn vị trong ngành ký kết giao ước thi đua

 

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong ngành đã ký kết giao ước thi đua. Kết luận buổi lễ phát động thi đua đồng chí Nguyễn Văn Việt nhấn mạnh: Ngay sau Lễ phát động thi đua mỗi cơ quan, đơn vị, chọn những nội dung thiết thực để phát động các phong trào thi đua cụ thể; thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, động viên đối với công chức, viên chức và người lao động. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và CNVCLĐ trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất” phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2020./.

 

 

 

 

 

 

Hà Thu- Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục