Kết quả nổi bật trong phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 14 Nghị quyết về cơ chế, chính sách và quy hoạch; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 07 đề án, 11 kế hoạch trung hạn, 03 chương trình, 10 quyết định và 02 quy định để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Gian hàng giới thiệu nông sản Tuyên Quang tham gia Hội chợ tại Hà Nội.

- Sản xuất trên 3 triệu cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô, hỗ trợ nhân dân trồng trên 2.800 ha rừng bằng cây keo mô; trồng 432 cam chu kỳ 2 bằng giống cam ghép sạch bệnh; tuyển chọn giống bưởi, chè chất lượng cao, phục tráng giống lúa đặc sản, giống lạc…, nâng tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật, giống chất lượng cao được gieo cấy đạt trên 90% diện tích; thụ tinh nhân tạo trên 3.200 con trâu, trên 500 con nghé đẻ ra, trọng lượng nghé sơ sinh cao hơn từ 10-15% so với sinh sản thông thường; xây dựng trên 1.000 km kênh mương bằng công nghệ bê tông thành mỏng đúc sẵn.

Thụ tinh nhân tạo cho trâu sinh sản cho kết quả tốt tại hộ ông Đồng Đại Cường 
xóm Núi Cày, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.

- Mở rộng sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo tiêu chuẩn, có trên 1.690 ha cây trồng sản xuất nông nghiệp tốt; trên 15.000 m3 lồng nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP; 25.366 ha rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ FSC, cao nhất toàn quốc. Toàn tỉnh hiện có 47 nhãn hiệu nông sản hàng hóa; 23 cơ sở được xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn và trên 100 cơ sở, hộ gia đình dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn.

Rừng trồng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình được cấp chứng chỉ FSC.

- Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, trong 5 năm đã tăng: 25 doanh nghiệp, 501 trang trại (phân loại theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), 194 hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản. Thu hút 30 dự án đầu tư nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn cam kết trên 5.900 tỷ đồng. Sửa đổi, ban hành 10 chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn; ngân sách hỗ trợ trên 500 tỷ để thực hiện các chính sách.

Vùng nguyên liệu sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã chè xanh
Làng Bát tại thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Trong giai đoạn 2016-2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, tăng bình quân 4,17%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước; GRDP khu vực nông nghiệp của tỉnh đứng thứ 3/11 tỉnh miền núi phía Bắc. Các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực tiếp tục phát triển mạnh, hiệu quả: Vùng cam tập trung 7.557,5 ha; chè 8.588 ha; mía 4.540 ha; lạc trên 4.500 ha; năng suất các cây trồng chủ lực tăng bình quân hàng năm từ 1-5%. Chăn nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; chăn nuôi trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường được mở rộng. Nuôi cá lồng trên sông, trên hồ thủy điện ngày càng phát triển. Sản xuất lâm nghiệp là một trong những tỉnh có công nghiệp chế biến gỗ tiên tiến, sản lượng gỗ rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng và diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững nằm trong tốp đầu của cả nước. Giá trị hàng hoá chủ lực chiếm trên 62% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản; thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình và chất lượng xây dựng nông thôn mới.


Cam sành Hàm Yên, một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Tuyên Quang.

Giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang đề xuất gắn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU với tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng liên kết, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng. Một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là: Giá trị gia tăng và giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm; tổng giá trị sản xuất nông sản chủ lực chiếm trên 70% tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 120 triệu đồng/ha.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu trên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP …) gắn với chuỗi giá trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các vùng, địa phương đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu nông sản Tuyên Quang. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả của các Hợp tác xã để đảm nhiệm tốt vai trò là tổ chức đại diện của nông dân trong chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản. Tăng cường xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản; thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với hỗ trợ xây dựng các trung tâm giới thiệu, phân phối nông sản trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là: Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh./.

PCCT Chi cục PTNT. Đ/c Ngô Tuyết Nhung

Tin cùng chuyên mục