Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 31/7/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Ngọc Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, các đồng chí đại diện cho Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Mai Thị Hoàn - Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký.

 

Đồng chí Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Mai Thị Hoàn

Đồng chí Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Mai Thị Hoàn, đồng chí nhấn mạnh: Là một cán bộ nữ trưởng thành từ cơ sở qua nhiều vị trí công tác, mong rằng ở cương vị mới, đồng chí Mai Thị Hoàn tiếp tục nỗ lực, không ngừng trau dồi chuyên môn và đạo đức, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các lĩnh vực của ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập thể lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường nêu cao tinh thần đoàn kết, nội bộ thống nhất một lòng giúp đỡ đồng chí Mai Thị Hoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT
Chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở

Đồng chí Mai Thị Hoàn cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và tập thể cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu, tích cực chủ động nghiên cứu tìm hiểu công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đào Thị Hà Thu - phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục