Đóng góp miệt mài của nông dân cả nước

Cùng với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, thành quả to lớn của ngành nông nghiệp và sự nghiệp phát triển nông ...

Kiểm tra tình hình sản xuất tại Yên Sơn

Ngày 7-11, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Yên Sơn kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát ...

Phiên chất vấn đầu tiên diễn ra sôi nổi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Phiên chất vấn đầu tiên đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã diễn ...