Tín hiệu tích cực từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Năm 2018, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang triển khai mô hình bưởi hữu cơ chuyển đổi. Sau 3 năm thực hiện, những tín hiệu tích cực từ mô hình này là cơ sở để địa phương và ngành Nông nghiệp nhân rộng trong thời gian tới.

Tin hoạt động Khuyến nông

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tọa đàm giải pháp nhân rộng “Mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hướng an toàn sinh học” tại xã Phú Thịnh ...