Nhanh chóng tái đàn an toàn, bình ổn giá lợn

Ngày 30-3, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong cả nước đã cam kết điều chỉnh giá lợn hơi xuống dưới 70 nghìn đồng/kg bắt đầu từ 1-4 theo chỉ đạo của ...

Ngành nông nghiệp vượt “bão” Covid-19

Là một ngành sản xuất dễ chịu “tổn thương” bởi thị trường, dịch bệnh, thời điểm này, nông nghiệp Tuyên Quang cũng đang bị tác động không nhỏ do dịch ...

Ngành nông nghiệp đối mặt thách thức kép

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Nguyễn Xuân Cường, ngành nông nghiệp nước ta hiện đang đối mặt thách thức kép, đó là: ...