Không thiếu thịt lợn vào dịp cuối năm

Dịch tả lợn châu Phi lây lan khiến các địa phương phải tiêu hủy gần 1 nghìn tấn lợn, chiếm khoảng 3,5% tổng đàn lợn. Với số lượng lợn còn lại cùng với đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, thủy sản, chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn sinh học, tỉnh ta không căng thẳng do thiếu thịt lợn vào dịp cuối năm.

Chăm lo đời sống người lao động

Tỉnh ta có 1.025 CĐCS với gần 5.062 cán bộ công đoàn không chuyên trách. Đội ngũ này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với phong trào và ...

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất lúa

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào quy trình Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giúp nông dân quản lý tốt đồng ruộng, giảm chi phí, ...

Khi cán bộ khuyến nông làm MC

Không được đào tạo làm MC… nhưng những cán bộ khuyến nông làm công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên sóng truyền hình vẫn hằng ngày miệt mài ...