Hội thảo mô hình quản lý chất thải

Thực hiện Dự án “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, ngày ...

Xứ Tuyên nở rộ nông nghiệp hữu cơ

Cam, chè, bưởi… hữu cơ ở Tuyên Quang giờ đây đã nhân rộng lên cả trăm ha. Đây cũng là những mặt hàng nông sản nổi bật của xứ Tuyên.