Chuyển biến tích cực trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Trước đây, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là bài toán nan giải gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chức năng và chính quyền các địa phương. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có cách làm hiệu quả xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.

Vì một nền nông nghiệp không rác thải

Quá trình sản xuất nông nghiệp đã phát sinh ra rất nhiều rác thải, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, môi trường sản xuất. Giảm tải chất thải, thúc ...