Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

Ngày 14/8, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2629/UBND-KGVX yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.
Video không hợp lệ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó Thủ tướng yêu cầu triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền vận động để người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng này trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, tính đến ngày 14/8/2020, số lượng người sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh rất ít, chưa đạt mục tiêu đề ra (dưới 10% dân số).

Để đảm bảo đến ngày 20/8/2020, tối thiểu có 60% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phong chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đang sử dụng; đồng thời hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và người thân sử dụng ứng dụng này; vận động người thân trong gia đình, xóm, làng cùng cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền đăng tải trên: http://bluezone.gov.vn/

 

 

VP Sở Nông nghiệp và PTNT

Tin cùng chuyên mục