Chăm lo đời sống người lao động

Tỉnh ta có 1.025 CĐCS với gần 5.062 cán bộ công đoàn không chuyên trách. Đội ngũ này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với phong trào và ...