Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, tổng diện tích đất tự nhiên 586.790 ha, diện tích đất nông nghiệp 540.538 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 95.095,0 ha. Vì vậy, để bảo vệ năng suất và sản lượng cây trồng thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ dịch hại cây trồng là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp.

Nghiệm thu đề tài cải tạo giống lạc L14

Ngày 9-9, tại xã Phúc Sơn, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản ...