Xuân Lập chú trọng phát triển kinh tế rừng

Xuân Lập là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Với diện tích rừng sản xuất tương đối lớn, những năm trở lại đây cấp ủy, chính quyền đã xã Xuân Lập xác định trồng rừng là một thế mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế của xã. Chính vì vậy, trong những năm qua, phát triển kinh tế từ rừng đã và đang được người dân trên địa bàn xã Xuân Lập quan tâm thực hiện, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Na Hang bảo vệ rừng tự nhiên

Toàn huyện Na Hang hiện có trên 21.000 ha rừng tự nhiên thuộc địa bàn các xã Thanh Tương, Sơn Phú, Côn Lôn, Khau Tinh. Để làm tốt công tác quản lý, ...

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2020

Năm 2020 huyện Na Hang có kế hoạc trồng mới 550 ha rừng, trong đó 500 ha rừng sản xuất và 50 ha cây phân tán. Để đảm tiến độ trồng rừng, ngay từ đầu ...

Rừng khai thác chậm do thiếu đầu ra

Thời điểm này những năm trước, diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác của các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình đã cơ bản hoàn thành từ đầu năm để sẵn ...