Những

Tưởng chừng những công việc vất vả như: Băng rừng, vượt núi, tuần tra, kiểm soát giữ rừng chỉ dành cho nam giới, nhưng ở Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình, có 3 nữ kiểm lâm viên vẫn âm thầm góp sức giữ màu xanh của đại ngàn.

Phòng chống cháy rừng mùa hanh khô

Đã bước vào cao điểm mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu lơ là, bất cẩn trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Lực ...