Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại đại hội.
Ảnh: Thành Công

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, Nghị quyết của Đại hội; Đại hội đã thảo luận chương trình hành động và giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. 5 năm qua, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, xác định nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới và xác định rõ mục tiêu: “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Đại hội nhất trí cao, quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và tín nhiệm cao, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 gồm 48 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực, uy tín để gánh vác trọng trách nặng nề mà Đại hội và Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; Bầu Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy gồm 10 đồng chí; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang gồm 18 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Kính thưa Đại hội !

Đại hội chúng ta vui mừng báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, là kết quả thành công của đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở và tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 345 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức, Đại hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, cùng nhiều ý kiến tham gia hết sức trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Quân khu 2. Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội trân trọng cảm ơn tình cảm và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến quý báu, trách nhiệm và tâm huyết đó để hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 2, tỉnh Hà Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ; đại biểu lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng đã quan tâm về dự và động viên Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự cống hiến, đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết trong nhiệm kỳ qua của các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghỉ chế độ, chuyển công tác. Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Đại hội trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và của tỉnh đã tích cực, kịp thời thông tin đầy đủ về chương trình, nội dung của Đại hội tới đồng bào, đồng chí trong và ngoài tỉnh.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã tích cực làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 biểu thị sự thống nhất rất cao ý chí và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong nhiệm kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Thành công tốt đẹp của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng và tranh thủ cơ hội mới, thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước mắt, thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường “đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo”, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; quyết tâm xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 đưa “Nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc của quê hương, đất nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17.

Xin trân trọng cảm ơn!

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục