Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 5 - 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh đã trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự kỳ họp còn có các lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương ở địa phương; thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND các huyện, thành phố; giảng viên và sinh viên, học viên Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Tân Trào.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành có liên quan; thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết để ban hành các cơ chế, chính sách mới, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020, Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2020; Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2020; Quyết định danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 và nhiều nghị quyết quan trọng khác. Đồng thời Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; Miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền. Đồng chí đề nghị các đại biểu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, dân chủ, tích cực trong thảo luận, tranh luận, chất vấn. Các cơ quan hữu quan sẵn sàng giải trình và làm rõ về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, đóng góp ý kiến để kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp.


Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực; dự tính 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng 8,05% so với năm 2018; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 15.660 tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2018; chỉ số sản xuất công nghiệp 110%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 22.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 7,3% so với năm 2018; Giá trị xuất khẩu hàng hóa 104,1 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 37,8% so với năm 2018; Thu hút 1.945,7 nghìn lượt khách du lịch, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 10,5% so với năm 2018; doanh thu xã hội về du lịch 1.750 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2018; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) 8.407,5 tỷ đồng; tăng 4% so với năm 2018; Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.106 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch… Hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra phong phú, góp phần thu hút khách tham quan du lịch; công tác giáo dục, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo được quan tâm; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững…Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch; diện tích cây mía nguyên liệu không đạt kế hoạch, diện tích mía phế canh lớn; bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đầu tư một số công trình, dự án chậm. Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc nâng cao chất lượng giáo dục của một số trường học hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn chế. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến. Giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Năm 2020, UBND tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung hoàn thiện Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2021-2025; lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các kế hoạch, chương trình và đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó tiếp tục tập trung vào 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, các đơn vị theo quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020- 2025); Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và 75 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.


Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2019; kinh phí Trung ương uỷ quyền, kinh phí viện trợ; kinh phí cấp theo ngành dọc và các quỹ địa phương quản lý 10 tháng năm 2019 một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương cuối năm 2019; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát Tuyên Quang năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác Toà án nhân dân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, điều hành ngân sách năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;  Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung đánh giá, thực hiện lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2019, đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 gắn với việc đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; Căn cứ Kết luận số 63 ngày 18/10/2019 của Hội nghị Trung ương 11 khóa 12, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước cho các ngành, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cần rà soát, hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn; phải làm thật tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ, quyết định những vấn đề đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn. Ngay sau khi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để kịp thời tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động có chương trình, kế hoạch tham gia thực hiện các chủ trương của cấp ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các chương trình kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Cũng trong ngày làm việc chính thức thứ nhất của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, xem xét và thông qua các dự thảo các nghị quyết được trình tại kỳ họp, gồm: Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Dự thảo nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.


Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong ngày làm việc chính thức thứ nhất của kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Quang do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Nguyễn Hưng Vượng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do chuyển công tác và ông Đào Duy Quyết, nguyên Giám đốc Sở Y tế do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Hoàng Thị Nụ do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Hoàng Thu Lụa do điều động công tác; bầu Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Âu Thế Thái, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  trúng cử giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng đã xem xét Báo cáo giám sát bằng hình ảnh báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2019; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thi hành án hình sự và dân sự từ năm 2017 đến hết năm 2018; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến năm 2018.

Ngày mai (6/12), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Theo tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục