Đại biểu Ma Thị Thúy góp ý Dự án Luật Phòng, chống thiên tai sửa đổi

Sáng nay, ngày 18/11/2019, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Đại biểu Ma Thị Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang góp ý về một số nội dung cho dự án luật nêu trên. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành phiên thảo luận.

Góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng cần bổ sung thêm về các loại hình thiên tai như sương mù, gió mạnh trên biển bởi với chiều hướng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng kéo theo sự xuất hiện của các loại hình thời tiết cực đoan thì bổ sung 2 loại hình thiên tai nói trên là cần thiết để giúp người dân nâng cao ý thức phòng tránh. Cùng với đó, đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định về các công trình phòng chống thiên tai, theo đó đưa các công trình chống xâm nhập mặn, công trình chống lũ quét, công trình chống xét vào trong Luật. Việc đưa các công trình này vào luật sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp xây dựng, duy tư bảo dưỡng nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai. Đặc biệt, đối với công trình phòng chống sét, đại biểu cho rằng tại tờ trình số 347 của Chính phủ nêu rõ, hiện nay tại nhiều địa phương đã xây dựng lắp đặt nhiều công trình chống sét, tuy nhiên trong luật chưa quy định vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn bởi các công trình này đều chưa được phê duyệt, thẩm định về mặt thiết kế, xây dựng.

Đối với Điều 10 quy định về Quỹ phòng chống thiên tai, đại biểu cho rằng hiện nay Quỹ phòng chống thiên tai ở trung ương đang phân bổ cho Bộ NN&PTNT, đầu mối tiếp nhận từ trong nước và các tổ chức Quốc tế. Bên cạnh đó, một số địa phương không thu được nguồn này hoặc không thành lập Quỹ phòng chống thiên tai mà trông chờ từ Trung ương, hiện nay vẫn còn 2 tỉnh chưa có quỹ. Vì vậy, đại biểu đặt vấn đề việc phân chia nguồn quỹ này sẽ thực hiện như thế nào, cùng với đó là việc thu và đối tượng thu cần đươc quy định rõ. Nghị định 94 quy định về thu và đối tượng thu Quỹ PCTT nhưng hiện nay đang bị vướng khi chưa quy định cụ thể chi tiết việc thu do cấp huyện hay đơn vị nào, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp quy ra sao... Nghị định cũng quy định người lao động khác đóng 15.000 đồng/năm/người nhưng không có giải thích cụ thể ở đây về đối tượng này dẫn tới khó khăn khi thực hiện.

Trong khi đó, vấn đề công khai minh bạch nguồn quỹ này hiện nay chưa thực hiện đồng đều và thống nhất tại các địa phương,  Luật quy định về thời điểm công khai việc thu nộp Quỹ chậm nhất là 30 ngày nhưng gần như rất ít nơi thực hiện. Những vấn đề trên cần được cụ thể hóa trong Luật sửa đổi lần này./.

Vũ Quang Thắng CVP Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục