Chăm lo đời sống người lao động

Tỉnh ta có 1.025 CĐCS với gần 5.062 cán bộ công đoàn không chuyên trách. Đội ngũ này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với phong trào và gắn bó với người lao động. Đây là kết quả tích cực thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Sơn Nam quản lý và kiểm soát dịch bệnh

Sơn Nam là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Sơn Dương công bố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vào ngày 26-5. Dịch bùng phát tại 10 thôn, tổng ...

Nông dân sáng kiến máy phun thuốc tự động

Thời điểm này, các trạm, chốt kiểm dịch động vật có vai trò hết sức quan trọng trong kiểm soát, ngăn chặn vật nuôi mang virus gây bệnh từ nơi này đến ...