Khát vọng vươn tới

Năm mới đang về, ấm áp chan hòa trong từng gia đình, xóm phố, hòa cùng niềm vui chung trước những đổi thay, phát triển trên quê hương cách mạng. Nhìn lại năm 2019 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, nỗ lực cùng với quyết tâm chính trị cao và sự chủ động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8 giờ ngày 10-12-2019 thông cầu Nông Tiến

Sau một thời gian thi công sửa chữa, đến nay công trình cầu Nông Tiến đã hoàn thành các hạng mục chính như mặt cầu và khe co giãn. Sở Giao thông - ...

Tích cực và trách nhiệm

Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 11 ...