Người dân Hàm Yên chủ động phòng, chống DTLCP

Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), các hộ dân trên địa bàn huyện Hàm Yên đã chủ động vào cuộc cùng cán bộ của các cơ quan chức năng phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Nông dân sáng kiến máy phun thuốc tự động

Thời điểm này, các trạm, chốt kiểm dịch động vật có vai trò hết sức quan trọng trong kiểm soát, ngăn chặn vật nuôi mang virus gây bệnh từ nơi này đến ...

Hàm Yên nhân rộng mô hình thâm canh mía

Cây mía được xác định là một trong những cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây trồng sản xuất tập trung của huyện Hàm Yên. Để nâng cao ...

Nghề nuôi 'ngũ quý' xứ Tuyên

Tuyên Quang có điều kiện tự nhiên lý tưởng để các loài cá anh vũ, dầm xanh, lăng, chiên và cá bỗng được dân gian xưng tụng “ngũ quý hà thủy” sinh ...

Cánh đồng lớn nâng cao giá trị canh tác

Ngày 17-7-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu ...