Trung đội tự vệ Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia huấn luyện dân quân tự vệ Pháo binh năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 710/KH-BCH ngày 28/5/2021 của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang về huấn luyện dân quân tự vệ Pháo binh năm 2021. Từ ngày 07 đến ngày 18/6/2021, Trung đội tự vệ Sở Nông nghiệp và PTNT gồm 19 đồng chí được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-QS ngày 02/6/2018 của Ban Chỉ huy quân sự Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia huấn luyện dân quân tự vệ Pháo binh năm 2021.

Trong thời gian huấn luyện, Trung đội tự vệ được tiếp thu những nội dung cơ bản về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước về quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; chiến lược xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - quân sự của địa phương… Tại thao trường, Trung đội tự vệ được huấn luyện Quân sự chung và huấn luyện chuyên ngành súng ĐKZ.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang đánh giá cao tinh thần, ý thức của Trung đội tự vệ Sở Nông nghiệp và PTNT về chấp hành thời gian, kỷ luật trong huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thông qua các nội dung huấn luyện, Trung đội tự vệ đã nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước về quốc phòng; về nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự của địa phương; sử dụng thành thạo súng ĐKZ, các tình huống, kịch bản hiệp đồng chiến đấu đảm bảo cho nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu và xử lý tốt các tình huống khi có lệnh.

Kết thúc huấn luyện, 100% thành viên Trung đội tự vệ Sở Nông nghiệp và PTNT đều được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang đánh giá, xếp loại khá, giỏi.

Đ/c Nguyễn Thành Long, Trung đội trưởng Trung đội tự vệ SNN & PTNT

Tin cùng chuyên mục