Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7

Kế tục truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, ngày 27/7 là một dịp để các cơ quan, đoàn thể tri ân, tưởng nhớ đến những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Hiệu quả từ một cuộc thi

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên năm 2018 được Tỉnh đoàn phát động đã nhận được 109 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả. Ban tổ chức ...