Hiệu quả từ một cuộc thi

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên năm 2018 được Tỉnh đoàn phát động đã nhận được 109 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 10 ý tưởng xuất sắc nhất. Sau 1 năm thực hiện, nhiều ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn không những mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu lao động dôi dư tại địa phương.