Hùng Mỹ thực hiện ủ chua thức ăn cho gia súc

Xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) hiện có trên 1.800 con trâu và gần 500 con bò. Đảm bảo chăn nuôi hiệu quả, UBND xã Hùng Mỹ đã mở các lớp tập huấn chăn nuôi trâu, bò theo hướng an toàn sinh học, ủ chua thức ăn chăn nuôi. Nhờ đó, đàn vật nuôi phát triển nhanh, chất lượng tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

Chăm sóc đàn vật nuôi mùa nắng nóng

Hiện đang là cao điểm nắng nóng, việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi đang được các địa phương tích cực triển khai, đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ...