Na Hang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Theo kế hoạch, năm 2021 huyện Na Hang trồng mới 500 ha rừng. Để thực hiện kế hoạch trồng rừng, thời điểm này các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn ...

Tuyên Quang: Na Hang phòng chống cháy rừng

Na Hang là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 49 nghìn ha; hầu hết các xã, thị trấn đều có rừng, ...

'Áo giáp sắt' chống sâu keo mùa thu

Với cách trộn để xử lý hạt giống, thuốc xử lý hạt giống trừ sâu Fortenza Duo giúp phòng chống sâu keo mùa thu cho cây ngô suốt giai đoạn cây non ...