Ông Nguyễn Văn Việt tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

Tại Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, có 08/10 chỉ tiêu hoàn thành và vượt, 02 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Theo đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt 8.778 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 4,19%/năm (đạt mục tiêu).

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 36/124 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 29%; dự kiến hết năm 2020, có 47/124 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 37,09% số xã toàn tỉnh (mục tiêu đề ra có trên 30% số xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới). Tỷ lệ che phủ của rừng trên 65% (mục tiêu trên 60%).

Dự kiến hết năm 2020, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (mục tiêu đạt 95%). 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động được nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 17-20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt mục tiêu).

Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt mục tiêu). 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa; Ban chỉ huy quân sự Sở xếp loại khá trở lên (đạt mục tiêu).

Đến hết năm 2019, 10,32% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tổng hợp có trình độ trên đại học (mục tiêu là trên 15%); 70,93% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tổng hợp là đảng viên chính thức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (mục tiêu là trên 90%). Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 38 đảng viên mới (mục tiêu Nghị quyết kết nạp được 40 đảng viên mới trở lên).

 Các đại biểu biểu quyết danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT
Tuyên Quang khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác đảng, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Hoạt động của các Chi bộ và Đảng bộ được đổi mới và nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ các chương trình, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khoá XI,
nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 12 đồng chí; Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra; Bầu Bí thư Đảng bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo; quyết tâm đưa nông nghiệp, nông thôn Tuyên Quang phát triển nhanh, vững chắc”.

Nghị quyết Đại hội đề ra một số mục tiêu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm (trong đó: Nông nghiệp tăng trên 3%; lâm nghiệp tăng trên 9%; thủy sản tăng trên 8%).

Duy trì, giữ vững thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2025, thêm ít nhất 01 huyện đạt chuẩn NTM; trên 65% số xã đạt chuẩn NTM; 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên tổng số xã đạt chuẩn NTM.


 Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Duy trì độ che phủ của rừng ổn định trên 60%; Đến năm 2025, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; 100% cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ được nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên….

Hàng năm, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Sở đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa; Ban chỉ huy quân sự xếp loại khá trở lên. 100% công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn vị trí việc làm. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 20 đảng viên trở lên.

 


TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa X 

2. Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

3. Bài phát biểu của đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh Tại Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI , nhiệm kỳ 2020-2025

4. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ XI

5. Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025

6. Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI , nhiệm kỳ 2020-2025

7. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI , nhiệm kỳ 2020-2025

 

Bài ảnh Hoàng Văn/Báo Kinh tế nông thôn

Tin cùng chuyên mục