Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 28/02/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, là chi bộ được Đảng ủy Sở chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Chi bộ Văn phòng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, nổi bật là: Công tác Kế hoạch - Tài chính thực hiện chủ động, tham mưu kịp thời các giải pháp cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản; công tác hành chính, quản trị, thanh tra, tiếp dân, quản lý xây dựng công trình được đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới; tổ chức, bộ máy tiếp tục được cải cách đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tăng vượt bậc...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc lãnh đạo, tham mưu đề xuất có việc, lĩnh vực còn chậm, chất lượng tham mưu một số việc còn hạn chế; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong giải quyết công việc đôi lúc chưa chặt chẽ...
 
Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Chi bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới: Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, cơ quan an toàn vững mạnh; phát huy vai trò chi bộ hạt nhân tham mưu lãnh đạo thực hiện khâu đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.
 
 
Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt nhận nhiệm vụ
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 05 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ khóa VII. Đồng chí Nguyễn Công Hàm được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Hữu Tùng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ./.
 

Tác giả: Đào Thị Hà Thu - Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục