Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia các hoạt động với cơ sở ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tháng

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2021, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã đồng loạt triển khai tham gia các hoạt động với nhân dân tại các xã Đức Ninh, Bình Xa, Minh Hương huyện Hàm Yên.