Thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP

Ngày 26/12, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT phối hợp với Cụm đoàn miền núi Đông Bắc bộ tổ chức hội thảo: “Giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp trong thanh niên gắn với chương trình OCOP”.