,

Tin Hoạt động

Tuyên Quang cán đích trước 1 năm Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 10-6, Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Tuyên Quang đã hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch của đề án.

Rừng được trồng theo Đề án 1 tỷ cây xanh tại thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương).

Trong đó, trồng rừng tập trung đạt 4 triệu cây, trồng cây xanh phân tán đạt 2 triệu cây với các giống keo, bạch đàn, lát, chò chỉ, dổi, trám và một số cây trồng bản địa có giá trị khác. Hiện tại các diện tích cây xanh sinh trưởng, phát triển bình thường, tỷ lệ thành rừng đạt trên 90%.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, Tuyên Quang đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình vốn, giống cây lâm nghiệp chất lượng cao phục vụ trồng rừng, đảm bảo nâng cao chất lượng rừng trồng.  

Báo Tuyên Quang