,

Thư viện Video

Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Thời sự

Đảng - Đoàn thể

Chuyển đổi số

Tin Hoạt động

Trồng trọt-BVTV

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp tốt

Thị trường nông sản

KHUYẾN NÔNG

Tin hoạt động

Tuyên truyền chính sách

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Hưởng ứng sự kiện

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới cập nhật

1. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng năm 2024
2. Kế hoạch số 41/KH-SNN ngày 04/4/2024 về công tác pháp chế năm 2024
3. Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2024  

Công bố thông tin

1. Quyết định công khai giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
2. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh (Lũy kế đến 31/3/2024)
3. Các cơ sở đăng ký thông tin kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh lũy kế đến 31/3/2024

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH