SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH - HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG

Sản xuất nông nghiệp sạch đang là xu hướng được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Đối với tỉnh Tuyên Quang, đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bước đầu mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của tỉnh đã được các địa phương, doanh nghiệp và người dân quan tâm đầu tư thực hiện.