Lâm Bình liên kết nuôi dê theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây, huyện Lâm Bình đẩy mạnh thực hiện dự án nuôi dê liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Kim Phú xây dựng nhãn hiệu ổi

Những ngày này, nông dân xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) đang vào vụ thu hoạch ổi. Từng trái ổi vàng thơm, sai trĩu cành, khiến ai đến đây cũng muốn mua.

Phát triển vùng sản xuất hàng hóa

5 năm qua, kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên đã có những bước chuyển tích cực. Nổi bật nhất là đã hình thành được những vùng chuyên canh theo hướng sản ...

Vùng nhãn trăm tấn

Tổng sản lượng ước đạt 700 tấn, vụ nhãn này xã Thái Bình, huyện Yên Sơn được mùa lớn. Tuy giá thấp hơn năm ngoái, nhưng nhiều hộ vẫn thu lãi cả trăm ...