Thịt dê "Núi Mây" hướng tới sản phẩm OCOP

Sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) nông sản an toàn Núi Mây, xã Thái Bình (Yên Sơn) bước đầu đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kết nối doanh nghiệp mang lại cho hội viên kiến thức về kỹ thuật cũng như cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng.