Dấu ấn cải cách hành chính năm 2020

Năm 2020, công tác cải cách hành chính bước thêm những nấc thang mới, vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh đạt khá trở lên, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đây là tiền đề vững chắc để bước sang nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), CCHC của tỉnh tiếp tục tạo động lực quan trọng đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thơm ngon chuối sấy An Quang

Nhận thấy lợi thế về cây chuối tây ở địa phương khá dồi dào, có thời gian thu hoạch ngắn nhưng lại khó tìm được đầu ra, anh Hồ Văn Tam đã đứng ra ...

Lạc Chiêm Hóa - sản phẩm OCOP năm 2020

Cây lạc được xác định là 1 trong 9 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Tuyên Quang (theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh). ...