Chiêm Hóa doanh thu thủy sản đạt 2,5 tỷ đồng

Toàn huyện Chiêm Hóa có 418 lồng bè nuôi thủy sản tập trung tại 4 xã Yên Nguyên, Ngọc Hội, Yên Lập và thị trấn Vĩnh Lộc.

Trong đó có: 156 lồng cá chiên đặc sản, 30 lồng cá trắm đen, cá chép, còn lại là các loại cá truyền thống như rô phi, cá mè, cá trôi… Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản của toàn huyện đạt 1.500 tấn, tăng 180 tấn so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Văn Vang (bên trái), thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa)
kiểm tra cá chiên trước khi xuất bán.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục