,

Thương hiệu nông sản

Thủy sản OCOP đắt như tôm tươi

Việc sản xuất theo quy trình sạch có nguồn gốc, có sao OCOP đã giúp các sản phẩm thủy sản của nhiều hộ dân ở Tuyên Quang luôn đắt như tôm tươi.

Giữ sao cho sản phẩm OCOP

Sau hơn 3 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP đã tạo ra nhiều sản phẩm của các địa phương khẳng định lợi thế, được người tiêu ...

Mùa gom mật ngọt

Vào độ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, khi những vườn hoa nhãn, hoa bưởi... nở rộ, ấy cũng là lúc mùa ong sinh sôi, cho nhiều mật nhất và chất lượng ...

Vị tỏi…

Ông Nguyễn Ngọc Thu ở Tú Thịnh (Sơn Dương) đã bỏ công sức, tiền của làm tỏi đen có giá trị cao gấp nhiều lần so với tỏi thường, tạo thêm nhiều việc ...