Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án về xử lý chất thải rắn và rác thải nhựa

Sáng 2-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

 


Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh; MTTQ các huyện, thành phố và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng đại diện một số đơn vị thực hiện thu gom, xử lý rác thải.

Dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 đến năm 2025 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo. Đề án nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt trong việc xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa. Mục tiêu đến năm 2025 trên 95% tổng lượng rác thải sinh hoạt tại các đô thị được thu gom, xử lý, đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường; trên 50% tổng lượng chất thải rắn tại khu vực nông thôn được thu gom, xử lý tập trung; trên 70% bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được duy hoạch xây dựng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khu xử lý chất thải. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tới năm 2025 sử dụng 100% túi thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại; 705 chất thải nhựa được phân loại riêng, trong đó 50% được tái chế, tái sử dụng; hàng năm giảm thiểu 10% sự phát thải chất thải nhựa… Đề án cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đồng tình với việc ban hành triển khai dự án. Đại biểu đề nghị làm rõ hơn tính khả thi của đề án, căn cứ pháp lý, tính đúng đắn, khoa học của đề án; thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa. Việc dự báo những tác động và hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa khi triển khai đề án.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị cần làm rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng năm theo lộ trình; làm rõ việc mua sắm trang thiết bị để xử lý rác thải; việc tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại xử lý rác thải; hỗ trợ các hộ gia đình phân loại rác thải tại nhà; làm rõ thời gian việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Một số ý kiến của các đại biểu cũng kiến nghị bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với đời sống xã hội và tính hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng nhấn mạnh, vấn đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa đang rất được quan tâm hiện nay và là nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị và đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến để xây dựng, hoàn thiện đề án. Cơ quan soạn thảo cần xem xét thời gian thực hiện đề án để bổ sung thêm định hướng trong giai đoạn tiếp theo. Đề án cũng cần nhấn mạnh hơn nữa đến vai trò, trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ môi trường. Đối với các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ cần xem xét lại để thống nhất với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

                                                                                                                            Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Ông Vũ Đình Công
Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương,
Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế - Xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh

Cần phân loại chất thải rắn tại nguồn

Sau khi nghiên cứu Đề án tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ đề án và mong đề án sớm được triển khai. Từ thực tiễn hưởng ứng tham gia phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, tôi thấy cần xây dựng và hoàn chỉnh phương thức phân loại chất thải rắn tại nguồn, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng khu vực. Các đơn vị thu gom rác thải cần thu gom theo hướng phân loại. Tôi cũng mong muốn thành phố Tuyên Quang sớm xóa bỏ các điểm tập kết rác thải rắn sinh hoạt ở các khu công cộng, ven trục đường chính để không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ông Ma Văn Đức
Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch,
Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh

Cần vận động toàn dân

Cần tuyên tuyên truyền vận động toàn dân tham gia chung tay xử lý rác thải, chất thải rắn sinh hoạt, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Nâng cao ý thức trong cộng đồng về việc phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Cùng với đó, thực hiện tốt các chương trình đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức về việc này ở trong các trường học, cộng đông dân cư, cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các ngành chức năng cần tạo điều kiện cho người dân tham gia bảo vệ môi trường thông qua việc có nhiều thùng rác nơi công cộng để dần hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Hữu Hoạch
Giám đốc HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình

Mong Đề án sớm được triển khai

Từ khi Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” ý thức của người dân trong việc thu gom, phân loại rác thải đã được nâng lên so với trước đây. Lượng rác thải mà Hợp tác xã thu gom vận chuyển để xử lý cũng tăng lên. Hợp tác xã cũng trang bị thêm xe thu gop rác thải, trong đó mỗi xe đều chia ngăn để phân loại riêng rác thải hữu cơ, vô cơ. Đồng thời, bố trí thời gian thu gom rác thải sinh hoạt tại khu dân cư phù hợp với sinh hoạt của người dân và đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị; vận hành có hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tôi mong muốn, phong trào tiếp tục lan tỏa rộng khắp, đặc biệt là Đề án tăng cường xử lý rác thải và chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa sớm triển khai để toàn dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục