Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Hiện nay việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả về môi trường rất nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 22/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục