,

Phòng chống Covid -19

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 28/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.​​​​​​​

Theo đó người lao động thuộc các đối tượng trong quy định sẽ được hưởng mức hỗ trợ 50.000 đồng/ người/ ngày, tối đa không quá 60 ngày.

Tin cùng chuyên mục