,

Phòng chống Covid -19

Phân loại cấp độ dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ 06h00’ ngày 21/11/2021.

Ngày 20/11/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ 06h00’ ngày 21/11/2021. Theo đó: 📌 04 xã, thị trấn là vùng đỏ - nguy cơ rất cao gồm: Thị trấn Lăng Can, xã Xuân Lập, Phúc Yên, Bình An (huyện Lâm Bình). 📌 02 xã là vùng cam - nguy cơ cao gồm: Thượng Lâm, Hồng Quang (huyện Lâm Bình). 🍀 Toàn tỉnh Tuyên Quang vẫn là vùng xanh - nguy cơ thấp.

Tin cùng chuyên mục