Tuyên truyền sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường

- Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019, từ ngày 3 đến 12 - 6, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường.

Cán bộ Trung tâm Nước sạch và VSMTNT phối hợp UBND xã Hùng Đức (Hàm Yên) tổ chức vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch, vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn; thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại 16 xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thường niên nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đối với công tác nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục