Đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích tưới tiết kiệm cho cây trồng cạn

TQĐT - Nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết trong thực tế đang gặp một số vướng mắc, khiến người dân chưa tiếp cận nhiều với nguồn vốn hỗ trợ từ chính sách này.