Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của Pháp luật trong công tác chăn nuôi và thú y đến người chăn nuôi.

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hiện có 1.225 hộ chăn nuôi. Trong những năm gần đây, theo đánh giá của Lãnh đạo UBND xã, chăn nuôi đã góp một phần rất quan trọng trong nền kinh tế của địa phương. Tổng đàn gia súc hiện có: trâu 545 con; bò 150 con; lợn 1.617 con; gia cầm 58.816 con; diện tích ao nuôi thả cá 80 ha. Tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra; kết quả tiêm phòng vụ Xuân hè 2020: Đàn trâu đạt 83% so KH; Đàn bò tiêm đạt 85% so KH; Đàn lợn tiêm đạt 81% so KH; Đàn gia cầm tiêm đạt 87% so KH.

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi và đảm bảo cho việc phát triển chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật; Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Hoàng Khai; ngày 16/7/2020, tại Hội trường UBND xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với UBND xã Hoàng Khai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về công tác chăn nuôi, thú y.

Đến dự và khai mạc Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hoàng, phó Bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã và 125 hộ chăn nuôi tiêu biểu trên địa bàn xã. 

Tại Hội nghị, các hộ chăn nuôi đã được nghe cán bộ chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền Luật Chăn nuôi và một số Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi.  Đồng thời, các hộ chăn nuôi cũng được hướng dẫn về áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong việc chăn nuôi tái đàn lợn trong thời điểm hiện tại và một số quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trong 6 tháng đầu năm 2020,  Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với một số đơn vị, địa phương tổ chức được 04 Hội nghị và trực tiếp  tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi, bao gồm: Na Hang 45 người; Hàm Yên 65 người và Yên Sơn 425 người.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm giúp cho những tổ chức, cá nhân chăn nuôi nắm bắt được Luật Chăn nuôi cũng như nắm vững các quy định của pháp luật về công tác chăn nuôi và thú y, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tái đàn để phát triển chăn nuôi trong thời gian tới./.

                                                                                    

Nguyễn Hoàng Liên TP Thanh tra-PC, CC Chăn nuôi và Thú y.

Tin cùng chuyên mục