Tài liệu tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, lũ quét, sạt lở đất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tại Công điện số 10/CĐ-TW hồi 15 giờ ngày 07/9/2021, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền ứng phó với cơn bão số 5 (bão CONSON) và khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, Văn phòng Thường trực trân trọng gửi tới toàn thể các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh một số audio, video, tờ rơi tuyên truyền về các nhận biết, kỹ năng ứng phó với thiên tai theo link đính kèm, Cụ thể như sau:

1. Ứng phó với bão:
https://drive.google.com/drive/folders/1xju9PdMf6sFx4WBKBIuDXDE2hiwQ9r5f?usp=sharing

2. Ứng phó với lũ quét, sạt lở đất:
https://drive.google.com/drive/folders/1LUMVddU4TmAM8sDkFv7l2XAZrZpb9R37?usp=sharing

BCH Phòng chống thiên tai và

Tin cùng chuyên mục