Chuyên nghiệp, trách nhiệm

TQĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nêu rõ các quy định về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.

Đề án cũng nêu các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ, gồm nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện các quy định, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra; xử lý hành vi vi phạm. 

Đã có một số ý kiến băn khoăn, rằng khó phân định thế nào là nịnh bợ, không trong sáng; rằng không cần quy định đến quần áo, giày dép… Tuy nhiên, điều nhân dân quan tâm nhiều đến độ bức xúc không phải chuyện cán bộ công chức, viên chức tặng quà cấp trên như thế nào, hay chuyện họ ăn mặc giày dép ra sao. 

Điều nhân dân mong mỏi ở cán bộ công chức, viên chức là ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và thái độ khi giao tiếp với nhân dân. Làm sao để khi giao dịch, người dân thấy hài lòng vì không bị nhũng nhiễu, hách dịch, hay trễ hẹn. Làm sao để người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính không gặp cảnh tham nhũng vặt, không bị gây khó khăn đến mức phải “bôi trơn” mới được việc. Mong sao Đề án Văn hóa công vụ được thấm đến từng cán bộ công chức, viên chức, được triển khai có hiệu quả thực sự trong thực tiễn. Có như vậy tinh thần kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá của Chính phủ trong năm 2019 mới thấm đến từng cơ sở, từng cá nhân, nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. 
 

Nguồn: Báo Tuyên Quang

 

 
 

Tin cùng chuyên mục